Prihlásenie pre registrovaných účastníkov

Online @ duchovných cvičení počas pôstu

„IGNACIÁNSKY EXAMEN“
2.3.2022 - 10.4.2022

Každodenná modlitba Spytovania svedomia podľa sv. Ignáca z Loyoly.

Copyright © 2022 Congregatio Jesu | All Rights Reserved.