Modlitba sprítomnenia


Je to čas, kedy si dovolíme odložiť všetku záťaž a bez nárokov spočinieme v prítomnej chvíli. Som v prítomnosti Boha, ktorý je tu pre mňa. Spočívam v jeho nezištnej, tichej a láskavej prítomnosti. Modlitba sprítomnenia nás upokojí, sprítomní, občerství, , znovuzrodí, oživí, aktualizuje a uvedie znova do života. Veľmi silným obrazom sprítomnenia je slnko, ktoré svieti a je iba jedno. Môžeme ho vidieť v obrazoch mnohých okien domov a bytov, hoci sa pozeráme z rôznych miest. Každé okno nám sprostredkuje svetlo, ktoré pochádza z jedného slnka. Pri tejto modlitbe je vhodný pokojný a nerušený priestor a čas približne 10 – 15 minút.

Pohodlne sa usadím a uvoľním, uvedomím si miesto, v ktorom sa nachádzam, vnímam okolie, priestor predo mnou...zatvorím oči a chvíľu načúvam tichu... Som tu, teraz so svojim telom, dušou, prežívaním, so všetkým, taký, aký som, s mojimi spomienkami, túžbami, pocitmi, možno únavou či bolesťou, alebo s radosťou a nádejou. Som tu, pred tebou, Pane. A ty si tu tiež prítomný... Všetko napĺňaš a zahaľuješ svojou láskyplnou prítomnosťou. Aj mňa. Poznáš ma, vieš o mne všetko a si tu teraz pre mňa. Zostanem nejaký čas spočívať v Bohu. Po chvíli ukončím prežehnaním, alebo krátkou modlitbou.

Konaj dobro