Ochrana údajov


Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Congregatio Jesu v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

Pokračujte na: